Hit年ê二九暝

作者:顏月華


Hit年ê二九暝

Kap年sio辭

Mā kap你sio辭 

安詳ê面容

親像所有ê苦thàng

M̄ bat來tak纏

恬恬靜靜做你去


家家戶戶圍爐leh團圓

Lán兜ê飯桌仔suah圍bē圓 

講bē出喙ê話

千言萬語

囥tī心肝內

流bē出--來ê目屎

千滴萬滴 

流入心肝底


心肝ná酒甕

激一甕厚酒

Hōo家己lim

一喙 koh一喙

一杯 koh一杯


M̄知是酒醉iah是陷眠

你無聲無sueh來sio辭

Ia̍t一下手

越一下身

化做一tsūn清煙

M̄ bat koh再來夢--見

#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 359期,2024年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。