Siàu念囡仔時

作者:宋宗旻


Beh暗仔天邊ê紅霞

染過雲尪

染kah ná油彩畫

美麗ê景緻


Beh暗仔故鄉ê田園  

飛來田嬰

飛--過--來 飛--過--去  

迷人ê光景   

                      

東山阿公ê紅瓦厝     

有一欉娘仔樹        

掛吊ê sng-sûinn              

Ná像紫真珠


歇tī稻kuáinn ê田嬰

鬧熱ê紅瓦厝        

酸甘甜ê sng-sûinn          

Kám是leh眠夢


#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 352期,2023年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。