Sio借問

作者:顏銘俊「心愛--ê……」

Tsit-má你leh創啥?

Tsit-má若是暝尾時tsūn

你辛苦早起tshuân早頓

He寒天冰涼ná水ê風

猶原無啥目色 猶原liam跤

伸手,浸tâm你兩蕊目眉下底ê

兩片布簾,混沌水晶意識內底

hit寡暝暝日日沓沓粒積ê

屬tī穡頭ê疲勞hām生活ê

厭siān,tsit時望你hōo阮邀請

請你sak開門窗行出裝台

請你斟酌鼻芳 斟酌解讀

Tī 12月冬早起ê風湧內

阮點滴封藏(tshàng)殷勤郵寄ê溫暖

ǹg望,望翠青ê氣味hōo你輕鬆

望ta鬆ê挲lua̍h伴你一日安穩ê

出帆


你tiānn-tiānn m̄甘ê hit欉松柏--leh

猶原tshio-tiô康健 猶原順序

安詳,你時時掛意ê hit蕊花心--leh

總--是隨風搖幌飄撇美麗,總--是

生成溫馴自在自信活khuì

掖芳


心愛--ê你leh創啥?

你若tng-leh走tsông生理叫客tńg-se̍h

生活,請你有時攑頭看遠

看天邊有阮水水藍藍ê清清

目神,m̄管頭前有幾phiàn幾重茫茫ê

人海,lóng只向你忠誠對焦 lóng只對你綿爛

拍光,iáu有阮軟軟白白ê溫柔借問

Tsit時輕聲響透大港,hit時細sueh流thàng千山

萬嶺,字字句句聲聲,lóng只向你綿綿

傳送,lóng只對你幽幽

hán-huah


心愛--ê你leh創啥?

你若tng-leh沉浸往事 tng-leh

tak纏前塵ing-ia ê傷痕

thàng疼,你若tng-leh拍拚辛苦ê

現在,tng-leh起造未來ê幸福

花園,請你m̄-thang bē記 m̄-thang無看 m̄-thang

一半點仔giâu疑,驚惶

任天地曠闊 任海ta石爛

總--是有阮暝暝日日時時刻刻ê

堅心守護一步一步看顧,m̄管

你bat創啥 你beh創啥 m̄管


你leh創啥

做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 341期,2022年8月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。