Tshia̍k猴——『過動兒』

作者:周碧玲


講台ê老師leh搬戲

無開聲ê電視只有影


靈魂tī我ê身軀leh起童

穿一領金蔥龍虎乩身衣

幌頭píng目kâinn

Se̍h-se̍h唸人聽無ê咒語

攑起正跤 比屈勢

鯊魚劍 tsha̍k一下koh一下

桌頂 一空koh一空 

炮仔leh tsàm跤 炮仔聲siù-siù叫

Pōng醒無電ê靈魂

退駕

 

海豹leh拍pho̍k仔恥笑 

猴山--a leh學樣pìnn猴弄

電視頂ê人

面 雄kài-kài

聲 冷ki-ki

話 惡khia̍k-khia̍k 

手tsíng頭仔

直溜溜kí tī我ê頭殼額仔

 

我 孤單

心 leh háu

無志氣ê目屎流--落-來

我m̄是刁工beh tshia̍k猴

是天公伯減hōo我一个

有鎖匙ê

靈魂


做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 345期,2022年12月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。