Tsit tsūn雨

作者:陳昭蓉


Tsit tsūn雨

真狡怪

Hi-hi-hua-hua

Kā趕路ê人

lāng kah sì-kè tsông


Tsit tsūn雨

真好心

Phi-phi-pha-pha

Kā ta-kho̍k-kho̍k ê園地

織出青翠ê地毯


Tsit tsūn雨

真浪漫

Tin-tin-tong-tong

Kā雨傘下ê情人

彈一首甜蜜ê音樂


Tsit tsūn雨

真拖沙

Tih-tih-tah-tah

Kā我ê心

沃kah黏thi-thi

做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 349期,2023年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。