A-bú ê Pe̍h-thâu-tsang

阿母ê白頭鬃

作者:高嘉徽


Ū 1 kang, guá hiông-hiông khuànn-tio̍h a-bú ê pe̍h-thâu-tsang, pún-lâi bô hiah tsē, tsit-má piàn khah tsē--ah. Guá khuànn--tio̍h, sim-kuann-thâu suah sng-sng. A-pah kap a-bú tsū gún sè-hàn tō kā gún sioh-miā-miā, kā guá kap gún sió-muē tshiânn-ióng tuā-hàn, tsin bô kán-tan.


Sio̍k-gí kóng, thian-hā pē-bú-sim, tó 1 uī pē-bú bē thiànn ka-tī ê gín-á. Guá sè-hàn ê sî, a-bú tō uī guá ê sin-thé kiān-khong tshau-sim kap kuà-gāi, huan-ló-tang-huan-ló-sai, guá ua̍h kàu tann mā beh 30 huè--ah. A-bú kóng i bô iau-kiû tit-tio̍h huê-pò, ē-tàng khuànn-tio̍h gún pîng-an tuā-hàn tō hó. A-bú, guá ē hó-hó-á iú-hàu--lí, mài koh hō͘ lí huân-ló.


A-bú sui-bóng ū pe̍h-thâu-tsang, m̄-koh iu-guân sī góa sim-bo̍k-tiong siōng suí ê a-bú, lí mā sī guá jîn-sing-tiong tē-1 miâ ê lāu-su. #心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 355期,2023年10月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。