Lim酒kài m̄好

作者:黃成保

昨暗應酬烏白霧
透早上班目睭輸
Tsông kuân tsông低tsông無主
車頭向前直直lu
Lá-pah ji̍h kah pu pu pu
規路青燈無政府

今日主管娶新婦
入去公司開始tuh
夢天夢地夢仙女
夢著業績直直浮
心內tiô跳茫su-su
喙瀾滴kah規身軀

Pûn風ê聲親像牛
Koh像苦毒ê後母
無意當中得天書
跤來手去beh練武
可惜揣無好師傅
Kan-na ē-tàng家己舞

電話khà--來tân真久
雄雄精神美夢除
頭家面腔懊tū-tū
佳哉伊是阮阿舅
昨暝簽著合約書
若無只好做神父做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。