Koh leh賣花--ah

作者:王秀靖


為著beh煮意大利肉醬麵,走幾若tsuā全聯,lóng買無絞肉kah意大利肉醬。絞肉ài下晡去tsiah有,義大利肉醬早就賣了了--ah,iáu未koh補。


今仔日無意中tī主婦聯盟看著意大利肉醬,kánn-ná看著寶,趕緊kā買--起-來。Tsit罐肉醬無摻防腐劑,ài囥冰箱,我煩惱冰箱ài ke囤一項mi̍h件,驚別項就囥bē落--去--ah。


防疫期間,一禮拜去全聯兩擺,逐遍就ài tshuân三、四工ê菜,kā冰箱té kah tsa̍t-tsa̍t。煮一頓就減--一-屑-仔,兩三工就空空--ah,tsiânn有成就。


今仔日走一tsuā全聯,扛半禮拜ê菜tńg--來,有魚、有肉、青菜、果子、卵,m̄-nā營養ài齊全,koh ài有變化。Leh款菜ê時,影著全聯koh leh賣花--ah!我『心花怒放』。進前,全聯就有賣花,我買過幾擺,疫情拄好開始ê時,花消失--去,tsit-má花koh tńg--來--ah。可見,tī tsia賣花有市草,人人愛花。Tsia有十幾種花,花色tshinn koh suí。今仔日一下影就影著白色花蕊邊--a khōng茄仔色ê桔梗,無啥考慮就kā提--起-來。


以早,lóng去建國花市買花,車錢、時間加加--起-來,無khah俗。Tsit-má,買菜順suà買花,一兼二顧。

                                                      


#生活ê藝術 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報328期,2021年7月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。