Bih鬚

作者:劉松熙


細漢ê時,tī廟埕ê小集會,有看著sih-sut仔sio啄ê把戲。Chit款把戲ē先kā一隻sih-sut仔放入去竹管仔內。竹管仔是切半圓形--ê,一頭是有竹chat擋--leh,hō͘ sih-sut仔bē走--出-去。另外一頭是無竹chat,ē-sái kā另外一隻放入竹管仔內。


開始ê時兩隻sih-sut仔sio拄,ē用in ê鬚sio刺探。Ē sio照牙,刺探對方ê氣勢kap實力。Chit時chūn,若有一方感覺對方ê氣勢hām實力,家己無贏面, 弱勢ê一方就ē bih鬚,頭就放低,beh退走。占koân勢ê一方就chhàng鬚sáng勢。若是雙方認為實力相當,就ē進入sio-tak ê地步。Tak贏--ê就ē獨占所得,占地為王。


Chit款ê現象tī生物生存ê環境,lóng sì-kè看ē著。(作者是成大台語教室第七期ê學員,指導老師是陳金花)

#逐家來phò-tāu 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 336期,2022年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。