Lán ê土地、lán ê聲音

作者:許秀金


台東陪我來長大(tióng-tāi)

有深ê愛chiah應該

西爿是山    東是海

自然景觀排規排

鄉土教育下一代

培養鄉土ê情懷

對土地ài真了解

風土人文做教材

山海鳥樹做紹介

民俗活動鬧猜猜

名勝古蹟囥tī內

寶惜鄉土由chia來

母語教育重要代

研究內容做舖排

閱讀寫作課程內

種落本土ê樹栽


做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 339期,2022年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。